Obsługa Techniczna


Obsługa technicznaNasza firma zapewnia stały nadzór nad bieżącym stanem technicznym i użytkowym nieruchomości. W trosce o jak najlepszy poziom usług, nasi pracownicy techniczni prowadzą regularny monitoring nieruchomości, instalacji oraz urządzeń i na bieżąco usuwają usterki oraz wszelkie nieprawidłowości.

Powadzimy całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem kotłowni olejowych i gazowych.

Ponadto zlecamy i nadzorujmy wykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych jak również obsługujemy urządzenia takie jak przepompownie, centrale wentylacyjne, instalacje ppoż., agregaty prądotwórcze.

 

Równocześnie chcielibyśmy zaproponować Państwu swoje usługi w zakresie bieżącej konserwacji i dozoru technicznego budynków, które obejmują:

 • stały dozór konserwatora w dni robocze w godzinach 8 – 16,
 • wymianę wszelkich żarówek, świetlówek oraz inne naprawy związane z funkcjonowaniem instalacji elektrycznej w części wspólnej nieruchomości takie jak: wymiana, gniazd wtykowych, wyłączników, bezpieczników, włączanie i wyłączanie wyłącznika głównego zasilania w energię elektryczną dla budynku oraz bezpieczników administracyjnych,
 • naprawę i regulację zamków drzwi, samozamykaczy w częściach wspólnych budynków oraz w altanach śmietnikowych,
 • naprawę i regulację furtki wejściowej na teren osiedla,
 • konserwację bieżącą bramy wjazdowej, bram garażowych,
 • naprawę i regulację okien w części wspólnej wynikające z normalnego użytkowania,
 • usuwanie awarii instalacji elektrycznej w częściach wspólnych,
 • regulację czujników ruchu i czujników zmierzchowych sterujących oświetleniem części wspólnych,
 • czyszczenie wszystkich filtrów na instalacji centralnego ogrzewania oraz wody, na klatkach schodowych, sterowanie temperaturą instalacji c.o. oraz c.w, dobijanie wody do instalacji centralnego ogrzewania,
 • usuwanie awarii na instalacjach ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania, kanalizacji w pomieszczeniach wspólnych budynków,
 • zlecanie w imieniu Wspólnoty napraw i konserwacji instalacji domofonowej i telewizyjnej, które wymagają wezwania wyspecjalizowanego serwisu,
 • przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu awarii i koordynowanie prac związanych z jej usunięciem,
 • dorabianie kluczy do klatek schodowych, pomieszczeń technicznych i administracyjnych, skrzynek administracyjnych oraz przekazywanie ich mieszkańcom w wyznaczonym terminie,
 • wykonywanie drobnych prac malarskich, napraw tynkarskich, wymiany uszkodzonych pojedynczych płytek posadzki lub ścian w częściach wspólnych

Oferta

Zarządzanie Remonty Utrzymanie Czystości Pielęgnacja zieleni Pośrednictwo Obsługa najmu