Zarządzanie


ZarządzanieNasza firma jako jedna z nielicznych, prowadzi comiesięczne rozliczenia stałych kosztów funkcjonowania nieruchomości jak i mediów dostarczanych do lokali. Oznacza to, że odczytujemy liczniki w mieszkaniach i częściach wspólnych na koniec każdego miesiąca, a następnie sporządzamy zestawienia opłat dla wszystkich lokali w nieruchomości.

Ponadto specjalizujemy się w zarządzaniu nowo powstałymi Wspólnotami. Posiadamy ugruntowane doświadczenie we współpracy z deweloperami na etapie przejmowania Wspólnot i zasiedlania budynków. Z powodzeniem radzimy sobie z komunikacją i porozumieniem z inwestorami przy rozwiązywaniu problemów wynikających z usterek występujących w okresie rękojmi.

Dzięki zatrudnieniu własnych konserwatorów możemy podejmować szybkie i profesjonalne interwencje w przypadku wystąpienia awarii.

W ramach administrowania wspólnotą oferujemy czynności związane z obsługą formalną nieruchomości i jej właścicieli obejmujące min. rejestrację wspólnoty w urzędzie statystycznym oraz urzędzie skarbowym, założenie konta bankowego, reprezentowanie wspólnoty przed wszelkimi organami i instytucjami w ramach udzielonego pełnomocnictwa, podpisywanie w imieniu wspólnoty niezbędnych umów. Kompleksowo obsługujemy zebrania Współwłaścicieli, oraz przeprowadzamy głosowania w trybie indywidualnego zbierania głosów. Z uwagi na dużą liczbę zarządzanych nieruchomości negocjujemy dla Państwa specjalne zniżki i korzystne stawki przy zawieraniu polis ubezpieczeniowych.

Zakres naszych usług obejmuje także czynności związane z gospodarką ekonomiczno-finansową nieruchomości. Prowadzimy księgowość i obsługę finansową Wspólnoty poprzez rachunek bankowy, nadzorujemy terminy płatności podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych. W naszej gestii leży przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych oraz sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych. Prowadzimy ewidencję rachunkową dotyczącą należności i zobowiązań wspólnoty.

Zajmujemy się również windykacją oraz obsługą prawną nieruchomości. Stale monitorujemy wywiązywanie się właścicieli lokali oraz najemców ze zobowiązań finansowych wobec wspólnoty, a w przypadku opóźnień podejmujemy stosowne działania.

Na Państwa życzenie wydajemy poświadczenia bądź zaświadczenia dotyczące lokali.

Oferta

Obsługa techniczna Remonty Utrzymanie Czystości Pielęgnacja zieleni Pośrednictwo Obsługa najmu